Assemble a Team Together!

За нас

АТТ Консулт Глобъл е консултантска фирма, която има за свой фокус
човека.

Целите и желанията ни са амбициозни, защото ние знаем, че всеки човек е ярка индивидуалност. Не съществуват две еднакви личности, които да притежават едни и същи възможности, способности и особености. От друга страна трябва да се вземе под внимание и многообразието на ролите, в които всеки от нас влиза ежедневно. Ние сме съпрузи и родители, деца, братя и сестри, мениджъри и служители, приятели и роднини. Това предопределя пъстра гама от взаимоотношения, които не винаги са съвсем гладки, позитивни и приемливи. Тогава се налага някаква промяна, която да ни доведе до нещо желано. Нашата дейност е насочена именно към това, клиентите ни да откриват нови възможности и решения, за да бъдат още по-успешни. Консултирайки работодатели, учители, лекари и цели семейства, ние се опитваме да достигнем до конкретните и уникални желания и стремежи на всеки човек.

Бизнес консултации Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Медиация Блог