Assemble a Team Together!

Управление на Човешките Ресурси

"Ако това е визията за бъдещето, ако това е посоката, в която искаме да се движим, следващото нещо, което трябва да обмислим, е как да стигнем там и с какви препятствия е осеян пътят ни. Защото една визия никога не може да се осъществи сама по себе си. Не можем просто да стоим безучастни и да очакваме мечтите ни да се сбъднат сами. Бъдещето не е подарък – то е постижение."
Робърт Ф. Кенеди "Обещания, които трябва да се спазват"

АТТ Консулт Глобъл е организация, която има за цел да изучава, анализира и управлява човешкото поведение в трудова среда.

В съзнанието на всеки мениджър, поел отговорността за успеха на организацията, която ръководи, неизменно стоят два големи въпроса по отношение на нейното развитие, а именно:

"Къде е Моята организация в момента?" и "Къде ми се иска тя да бъде?"

Отговорът на първия въпрос уточнява актуалното състояние на всичко, което се е случвало и се случва днес във Вашата организация. Отговорът на втория поставя целите, стандартите и желанията пред Вас. След тези въпроси е възможно да възникне интерес и за това, какво мотивира хората да работят ефективно, какво определя дали един човек е добър мениджър или лидер и как става такъв, какви са процесите, чрез които големите и успешни организации вземат решения или защо някои хора са последователни, компетентни и лоялни, а на други не може да се има доверие. Как да бъде изследвано и оценено всичко това?

АТТ Консулт Глобъл Ви предлага своето партньорство в намирането на отговорите на всички тези въпроси. Фокус на нашата дейност е именно приложението на психологическите принципи и познание върху трудовото поведение, защото успехът се постига от хората. Ние твърдо вярваме, че всичко има значение, всичко е важно тогава, когато човек се стреми към най-доброто. Ето защо Ви предлагаме:

  • планиране на персонала;
  • анализ и проектиране на длъжности (професиограма),
  • изготвяне или актуализация на длъжностни характеристики;
  • консултации по цялостния процес на подбор на нови служители, които да отговорят на изискванията, наложени от разширяващата се дейност на Вашата организация;
  • атестиране и оценка на персонала;
  • управление на таланта;
  • управление на кариерното развитие на служителите;
  • стратегическо планиране чрез SWOT анализ на организацията и ситуацията, в която се намира, както и PEST анализ на средата.
Бизнес консултации Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Медиация Блог