Assemble a Team Together!

Лайфкоуч

Всички аспекти на личността имат своята причинно-следствена връзка и намират своето проявление в поведението, изборите, желанията и целите. Мислите, чувствата и вярванията са много важни и предопределят начина, по който гледаме на всичко, което се случва с нас и около нас. Те са по-силни от реалността и са в състояние да променят живота ни в една или друга посока. Могат да разболяват, но и да лекуват, да събират, но и да разделят, да ни правят неуверени и плахи или да ни помогнат да се справим по най-добрия начин и да получим признание, успехи и любов. Това означава, че за да се появи нещо желано в живота ни или да се промени нещо, което ни измъчва и пречи, трябва да започнем от там – да опознаем по-добре себе си и да провокираме промяната в нас. Това не винаги е лесно, защото ако бъдем напълно честни със себе си, ще си дадем сметка, че човек трудно се разделя с онова, в което вярва, пък дори и то да му вреди.

Бизнес консултации Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Медиация Блог