Assemble a Team Together!

Авторски обучения за създаване на успешна бизнес среда, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

* Създаване и поддържане на лоялен, мотивиран и успешен екип – без това е немислимо всичко останало.

* Мотивация. Мястото на чувствата в бизнеса.

* Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.

* Ролята на емоционалната интелигентност в бизнес отношенията.

* Силата на ефективните комуникации в организацията. Колко е важно да се сдобием с точната информация и как?

* Лидерство или мениджмънт от ново поколение.

* В света на успешните продажби.

* Разрешаване на конфликти. Общуване с „трудни” клиенти. Силата на медиацията.

* Управление на времето.

* Създаване на уникална организационна култура. Силата на това да придадем автентичност на своята организация.

* Умението за преговаряне или как да постигаме онова, което желаем. Принцип на преговорите от типа „win-win”.

* Корпоративно предприемачество.

 

Бизнес консултации Психологическо консултиране Медиация Блог