Assemble a Team Together!

Авторски Обучения за медицински служители, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл 

* Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея. 

* Конфликтология или как да разбираме по-добре конфликтите на работното място, за да ги управляваме по-успешно.

* Живот със стрес. Хармонията постижима ли е…

* Емоционална интелигентност или как да владеем емоциите си, а не те нас.

* Методи за работа с пациенти за преодоляване на тъга и загуба.

* Страхове и тревожност. Методи за работа с тях.

* Техники на влияние и убеждаване на пациенти в хода на тяхното лечение.

* Асертивно поведение – връзката между увереността в себе си и позитивното отношение към другите или как да спрем да вярваме на кривите огледала.

* Ефективните комуникации при работата с пациенти.

* Тайм мениджмънт. Опит да се помирим с времето.

* Общуване с пациенти, изискващи специален подход.

Бизнес консултации Психологическо консултиране Медиация Блог